اطلاعات دسترسی:

نام: دلخواه

کد دسترسی:        کد دسترسی قبلا به حضار داده شده است لطفا تماما با حروف کوچک وارد شود. (در گوشی دقت کنید)

ترجیحا از سیستم و مرورگر کروم استفاده نمایید.

برای ورود با گوشی اندروید، از مرورگر chrome نسخه بروز شده (الزامی) و برای دسترسی در گوشی اپل از مرورگر سافاری استفاده کنید.

درصورتی که پیام خطا داد، مجدد صفحه را رفرش کنید.


Collapse recordings

ایده شو کسب وکار بانوان
ایده شو کسب وکار بانوان
آذر ۹, ۱۳۹۹
ایده شو کسب وکار بانوان
مقدمه رویداد و شرح الزامات
برای مشاهده بر روی دکمه Presentation روبرو کلیک کنید
آبان ۲۴, ۱۳۹۹
ایده شو کسب وکار بانوان
ایده شو کسب وکار بانوان
آبان ۲۶, ۱۳۹۹
ایده شو کسب وکار بانوان
ایده شو کسب وکار بانوان
آبان ۲۸, ۱۳۹۹
ایده شو کسب وکار بانوان
ایده شو کسب وکار بانوان
آبان ۲۷, ۱۳۹۹
ایده شو کسب وکار بانوان
ایده شو کسب وکار بانوان
آذر ۴, ۱۳۹۹
ایده شو کسب وکار بانوان
ایده شو کسب وکار بانوان
آذر ۱, ۱۳۹۹
ایده شو کسب وکار بانوان
ایده شو کسب وکار بانوان
آذر ۳, ۱۳۹۹
ایده شو کسب وکار بانوان
آشنایی با اکوسیستم کارآفرینی
برای مشاهده بر روی دکمه Presentation روبرو کلیک کنید
آبان ۲۵, ۱۳۹۹
ایده شو کسب وکار بانوان
ایده شو کسب وکار بانوان
آذر ۵, ۱۳۹۹
ایده شو کسب وکار بانوان
ایده شو کسب وکار بانوان
آذر ۲, ۱۳۹۹