اعضای هیئت امنای بنیاد

دکتر سید علی نجومی
عضو هیئت امنا

 عضوهیئت علمی انستیتو پاستور ایران

عضو هیئت مدیره انجمن پارک ها و مراکز رشد کشور

عضو هیئت مدیره مجمع خیران حامی فناوری

دکتر امیر رضا عارف
عضو هیئت امنا

مدیر انستیتو دانا-فاربر، دانشگاه هاروارد

قایم مقام موسسه بیوساینس XSphera

پژوهشگر پست دکتری دانشگاه MIT

دکتر نعمت الله فاضلی
عضو هیئت امنا

رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عضو وابسته هیات علمی مدرسه مطالعات شرق و آفریقا دانشگاه لندن

عضو وابسته هیات علمی مؤسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا، دانشگاه تهران

دکتر صادق یزدانی
عضو هیئت امنا

عضو هیئت علمی دانشگاه سیدنی

دکترای مدیریت انرژی و مهندسی مالی از دانشگاه سیدنی

دکترای مهندسی کسب وکار از مدرسه کسب وکار هاروارد

موسس کانون مهندسی هزینه ایرانیان

دکتر جلیل خاوندکار
عضو هیئت امنا

استاد دانشگاه تهران

عضو هیئت مدیره مراکز رشد کشوری و موسس پارک علم و فناوری زنجان

عضو شورای کسب و کارهای کوچک اتحادیه اروپا

دکتر اکبر عبدالهی اصل
عضو هیئت امنا

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیر کل اسبق دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو

موسس شتابدهنده سلامت الکترونیک کارا