برای ثبت نام و دریافت لینک ورود لطفا فرم زیر را پر کنید. اطلاعات دسترسی و لینک ورود برای شما ارسال می شوند. لطفا inbox  و مخصوصا spam ایمیل چک شود.

برای ورود به سمینار در ساعت مقرر از لینک زیر استفاده کنید.

ورود به سمینار