ورود به سامانه وبینار

 

تاریخ: پنج شنبه 15 خرداد ساعت 17:30 عصر

دکتر مرتضی امجدی، استاد دانشگاه هریوت وات بریتانیا، ابتدا روش های نگارش یک گزارش علمی حرفه ای را برای شما بازگو کرده و سپس از سرنوشت علمی خود از دانشگاه علم و صنعت تا کرسی دانشگاه هریوت، خاطرات خود را نقل می کند.