درباره khwarizmifoundation

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
khwarizmifoundation تاکنون 57 مطلب را ایجاد کرده است.

http://jstp.nrisp.ac.ir/article_13832.html   http://jstp.nrisp.ac.ir/article_13832_a98920692b0dd6645c17f371ca3eaaeb.pdf

۱۳۹۹-۱۲-۲۳T۱۱:۰۵:۱۹+۰۳:۳۰
برگشت به بالا