بنیاد توسعه علوم و فناوری خوارزمی

چشم انداز

بنیاد توسعه علوم و فناوری خوارزمی، شبکه‏ای متشکل از متخصصان زبده در علوم مختلف، سرمایه گزاران و نیز طلیعه داران اجرایی پروژه های بشردوستانه و عام المنفعه در سراسر جهان را فراهم آورده است. این شبکه، کوششی است در جهت ایجاد فضایی فرامرزی برای تسهیل شبکه سازی مبتنی بر اعتماد، توانمندیها و آورده‏های عملیاتی افراد به منظور تعریف و اجرای پروژه‏های خلاقانه و ارتقادهنده وضعیت اجتماعی-اقتصادی نوع بشر. به این منظور بنیاد توسعه علوم و فناوری خوارزمی، در راستای انتظام به دانشگاه های نسل چهارم، بستری بین المللی جهت به نمایش گذاردن توانمندیهای متخصصان، اعلام نیازهای براورده نشده مشتریان و نیز پشتیبانان مالی و رهبران اجرایی پتانسیلهای مذکور در  جوامع را فراهم آورده است.