اجرای طرح ‏های درمان کسب‏ وکار (Business Therapy)

بررسی‏ های ما نشان می‏دهد که انجام پروژه ‏های بهبود به خودي خود نمي‏ تواند مثمرثمر باشد، بلکه این مهم همواره بايد متناسب با نیازهای بنگاه و بافت سازمان و به همراه گفتمان‏ سازی و ایجاد ادبیات مشترک به كار گرفته شود. در دنیا نیز اکثر شرکت‏ های مشاوره مدیریت، متناسب با انواع مسائل و نیازهای کسب‏ وکارها، راهکارهای متنوعی را ارائه می‏دهند که با تمرکز بر مسئله محوری کسب‏ وکارها، می‏تواند برای حل نیازهای احصاء‏شده آنان مؤثر واقع گردد. معمولا برای اجرای راهکارها از متخصصان صاحب ایده و تجربه بهره گرفته شده و اجرای پروژه ‏های توسعه کسب و کار نیز از جانب نهادهایی مانند بنیادها، انجمن‏ ها يا سازوکارهای دانشگاهی و آکادمیک حمايت مي ‏شود. همچنین، گاهی در راستای اجرای پروژه‏ های بهبود برآمده از نیازسنجی کسب‏وکارها، رویدادهای مختلفی نیز طراحی و اجرا می‏گردند. لیکن، نکته اساسی که در اینگونه رویکردها در سرتاسر جهان وجود دارد، تعریف دقیق موضوع مورد نیاز بنگاه، پیکربندی موضوع و ارائه راه‏ حل‏ های ساده ولی کاملا مرتبط با موضوع است. به عبارت بهتر باید بگوییم که اصلی ‏ترین عامل موفقیت در اجرای اینگونه پروژه‏ها، شناخت صحیح مسئله محوری مورد نظر است! در این راستا، بسیاری از شرکت‏ های مشاوره بیش از آنکه بر راهکارهای آزموده شده خود متکی باشند، بر احصاء درست نیازهای مشتریانشان تمرکز دارند و سعی دارند تا با تعریف و تشریح مشخصات دقیق مسئله، راهکارهای دقیق، تخصص‏های مورد نیاز و اقتضائات اجرایی را شناخته و نسبت به انتخاب و اجرای بهترین مجموعه اقدام نمایند.

بنیاد خوارزمی، به عنوان يك شبکه تعاملی بین‏رشته ‏ای حوزه توسعه کسب‏ وکار، آمادگی دارد تا پس از نیاز‏سنجی و بررسی ابعاد مختلف مسائل موجود و مورد درخواست کسب ‏وکارها، نسب به طراحی و اجرای پروژه‏ های بهبود با اولویت بنگاه اقدام ورزد؛ همچنين، بنیاد خوارزمی آمادگی دارد تا با تکیه بر شبکه تعاملی خود، در فرایند اجرای پروژه‏ ها از توان تخصصی اساتید معتبر دانشگاه‏ های سطح اول کشور، نهادهای ذی‏ربط و متخصصین باتجربه و آشنا به موضوع نیز به عنوان همکاران پروژه بهره گیرد. لازم به ذکر است که در تمامی مراحل اجرای طرح‏های درمان کسب و کار، بنیاد خوارزمی به عنوان پلتفرمی تخصصی و چندمهارته، وظیفه راهبری و مدیریت طرح‏ ها را بر عهده خواهد داشت. لازم به ذکر است که افق زمانی این محور فعالیت بنیاد برای کسب‏ وکارها، به صورت كوتاه ‏مدت تعريف می‏ شود. اهم فعالیت ‏های بنیاد خوارزمی در راستای اجرای طرح ‏های درمان کسب‏ وکار به قرار زیر خواهد بود:

  • ارزیابی میزان آمادگی سازمان ‏ها برای اجرای پروژه ‏های بهبود
  • نیازسنجی و احصاء الزامات و اقتضائات بنگاه‏ ها در مسیر توسعه
  • عارضه‏ یابی و تشخیص مشکلات درونی و بیرونی کسب و کارها
  • فرموله کردن و پیکربندی مسائل کسب و کارها و روش‏ های رفع آن‏ها
  • تعریف، گفتمان‏ سازی، اجرا و راهبری پروژه ‏های بهبود سازمانی
  • فرهنگ‏سازی و نهادینه‏ سازی رویکرد حل ریشه‏ ای مسائل در سازمان‏ ها