برای ثبت نام و دریافت لینک ورود لطفا فرم زیر را پر کنید و در ساعت و زمان مقرر  از طریق لینک روبرو وارد کلاس شوید.

اختیاری است ولی برای دریافت لینک عبور یا موارد دیگر بهتر است وارد نمائید.

برای ورود به سمینار در ساعت مقرر از لینک زیر استفاده کنید.

ورود به سمینار