برای ثبت نام و دریافت لینک ورود لطفا فرم زیر را پر کنید. اطلاعات دسترسی و لینک ورود برای شما ارسال می شوند. لطفا inbox  و مخصوصا spam ایمیل چک شود.

اختیاری است ولی برای دریافت لینک عبور یا موارد دیگر بهتر است وارد نمائید.

برای ورود به سمینار در ساعت مقرر از لینک زیر استفاده کنید.

ورود به سمینار