اطلاعات دسترسی:

نام: دلخواه

کد دسترسی:         stu            تمام حروف کوچک تایپ شوند. (در گوشی دقت کنید)

ترجیحا از سیستم و مرورگر کروم استفاده نمایید.

برای ورود با گوشی اندروید، از مرورگر chrome نسخه بروز شده (الزامی) و برای دسترسی در گوشی اپل از مرورگر سافاری استفاده کنید.

درصورتی که پیام خطا داد، مجدد صفحه را رفرش کنید.


Collapse recordings

آموزش فرانسه
جلسه سوم
برای مشاهده فیلم بر روی دکمه Presentation کلیک کنید
آبان ۲۶, ۱۳۹۹
آموزش فرانسه
آموزش فرانسه
آذر ۳, ۱۳۹۹
آموزش فرانسه
جلسه چهارم
برای مشاهده فیلم بر روی دکمه Presentation کلیک کنید
آبان ۲۸, ۱۳۹۹
آموزش فرانسه
آموزش فرانسه
آذر ۵, ۱۳۹۹
آموزش فرانسه
آموزش فرانسه
آذر ۱, ۱۳۹۹
آموزش فرانسه
جلسه دوم
برای مشاهده فیلم بر روی دکمه Presentation کلیک کنید
آبان ۲۴, ۱۳۹۹
آموزش فرانسه
جلسه اول
برای مشاهده فیلم بر روی دکمه Presentation کلیک کنید
آبان ۲۱, ۱۳۹۹