با سلام، این برنامه اختصاصی است و برای ثبت نام می توانید به ادارات کمیته امداد شهرستان های استان خراسان رضوی مراجعه نمائید.

ورود به کلاس

فرم ارسال ایده